Історія журналу

З 1961 року у ХПІ видається збірник наукових праць «Вісник Харківського політехнічного інституту». У 2001 р. пройшла реорганізація Вісника. У зв’язку з наказом ректора № 158-1 від 07.05.2001 року «Про упорядкування видання Вісника НТУ «ХПІ», збірник був перейменований у Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Одночасно була створена Координаційна рада, до якої ввійшли відповідальні редактори тематичних редколегій на чолі з ректором університету. У цей же час було затверджено «Порядок опублікування статей у Віснику НТУ «ХПІ», який передбачав необхідність відповідальним редакторам тематичних редколегій забезпечити виконання вимог ВАК України до тематичних видань. Серія «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» Вісника НТУ «ХПІ» створена у 2009 році. Основна ціль видання – публікація наукових праць студентів, викладачів та співробітників вищих навчальних закладів, що сприяють розвитку технологій інноваційного навчання та науково-технічної творчості студентів; безперервному розвитку аудиторії як база фундаментальних та професійних знань, так і організаційних навиків, в процесі інноваційного проектування та розробки технологічних об'єктів різного рівня складності. Відповідальний редактор – кандидат технічних наук, чл.-кор. АН вищої освіти України, професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Бухкало Світлана Іванівна.