DOI: https://doi.org/10.20998/2220-4784.2019.15.09

МОЖЛИВІСТЬ ОДЕРЖАННЯ БІОМАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ХІМІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ОЛІЙ

Liubov Kasianenko, Ihor Demydov, Svitlana Molchenko

Анотація


На сьогодні досить багато є робіт присвячених пошуку альтернативи нафтопродуктам. Більшість робіт стосується хімічної обробки олій, як присадка до нафтопродуктів. Зазвичай використовують для таких досліджень рицинову або ріпакову олії, оскільки вони більш популярні для технічного застосування, та рицинову олію можливо використовувати без хімічних перетворень, так як вона містить у своєму складі гідроксікислоти. Об’єктом дослідження є процес гідрохлорування соняшникової олії хлорним вапном. Метою роботи є розробка технології одержання мастильних матеріалів на основі соняшникової олії шляхом гідрохлорування олії з наступним хімічним перетворенням продукту для отримання основи мастильних матеріалів. В роботі обґрунтовано методи отримання базових мастил з альтернативних джерел (відновлюваної сировини), в тому числі – за допомогою переробки рослинних олій. Виготовлено зразки мастильних олив на основі соняшникової олії.. Визначено в'язкісно-температурні властивості отриманих продуктів. Результати проведеної роботи вказують на перспективність і доцільність подальших досліджень в галузі одержання кисневміщуючих похідних рослинних олій з метою визначення оптимальних умов проведення зазначеної хімічної модифікації.


Ключові слова


біомас тильні матеріали; соняшникова олія; жирні кислоти; хімічна модифікація; гідро хлорування; в’язкісно-температурна характеристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Milovanov A.V., Vedishhev S.M. Toplivo i smazochnye materialy. Tambov: TGTU, 2003. 80 p.

Zakvasin A. Kiotskij prokol: pochemu Zapad ne mozhet reshit' problemu global'nogo poteplennja? URL: russian. rt.com/ world / article/459154-kiotskiy-protokol-uglekisly-gaz-energiya (data obrashhenija: 03.04.2019).

Ostrikov V.V., Nagornov S.A., Klejmenov O.A., Prohornekov V.D., Kurochkin I.M., Hrennikov A.O., Drovskih D.V. Toplivo, smazochnye materialy i tehnicheskie zhidkosti. Tambov: TGTU, 2008. 304 p.

L.A. Dolhova, S.A. Zhatkyn, V.V. Salmyn. Analyz parametrov motornoho masla y tekhnycheskykh ustroistv, pozvoliaiushchykh kontrolyrovat protsessu starenyia motornukh masel. Molodoi uchennui. 2015.T.9, No. 89, pp. 198–201.

Fuks I.G., Evdokimov A.Ju., Dzhamalov V.A., Luksa A. Rastitel'nye i zhivotnye zhiry - syr'jo dlja prigotovlenija tovarnih smazochnyh materialov // Himija i tehnologija topliv i masel. 1992. No. 4, pp. 34–39.

Kasianenko L.M., Demydov I.M., Kramskoj, Shemans`ka Ye.I. Rosly`nni oliyi yak sy`rovy`na pry` oderzhanni masty`l`ny`x materialiv. Tezy` dopovidej p'yatoyi mizhn. n-tex. konf. Perspekty`vy` rozvy`tku m'yasnoyi, molochnoyi ta oliyezhy`rovoyi galuzej u konteksti yevrointegraciyi (7–8 ly`stopada 2016 r., Ky`yiv). K.: NUXT, 2016, pp. 159–160.

Kasianenko L.M., Sorochy`ns`ky`j V.M., Demydov I.M. Etoksy`lyuvannya ta metoksy`lyuvannya sonyashny`kovoyi oliyi dlya oderzhannya masty`l`ny`x materialiv. Informacijni texnologiyi: nauka, texnika, texnologiya, osvita, zdorov'ya: tezy` dopovidej XXVI mizhn. n-pr. konf. Ch. II (16-18 travnya 2018., Kharkiv). Kharkiv: NTU «KhPI», 2018, 241 p.

Ky`ry`chenko V.I., Ky`ry`chenko L.M., Sviders`ky`j V.P. Pat. 65753, Ukrayina. Sposib oderzhannya bazovoyi oly`vy` dlya masty`l`ny`x kompozy`cij. 2005.

Sirenko G.O., Ky`ry`chenko V.I., Ky`ry`chenko L.M., Sviders`ky`j V.P. Pat. 18077, Ukrayina. Masty`l`na kompozy`ciya. 1997.

Decz M.M., Pop G.S., Nazarchuk N.M. Pat. 70497, Ukray`na. Transmy`ssy`onnoe maslo dlya legkovыx avtomoby`lej. 2004.

Velasko V.L., Fernandes–Martines X.M., Perenes V.B., Pat. 106966, Ukrayina. Sonyashny`kova oliya z vy`sokoyu termostabil`nistyu. 2010.

Demydova A.O. Vy`znachennya stroku zberigannya olij pry`skoreny`m metodom // Visny`k NTU «KhPI». 2015. No. 44 (1153), pp. 15–18.

Vil'jams Vl. R. Toplivo, smazochnye materialy i voda: 2-e izd.. Moskva: Gosudarstvennoe izd-vo s/h literatury, 1951. 498 р.

Kirichenko V.V., Kirichenko V.І., Polumbrik O.M. Pat. 91623, Ukraїna. Sposіb oderzhannja bazovih dlja galuzі mastil'nih materіalіv bіosintetichnih oliv-prisadok polіfunkcіonal'noї dії. 2010.

Tjutjunnikov B.N., Buhshtab Z.I., Gladkij F.F., Mel'nik A.P., Butenev V.P., Demidov I.N., Timchenko V.K., Perevalov L.I.. Himija zhirov: uchebniki i uchebnye posobija dlja studentov vysshih uchebnyh zavedenij / red. Kobchikova I.N. Moskva: Kolos, 1992. 448 р.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM