DOI: https://doi.org/10.20998/2220-4784.2019.15.11

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ САФЛОРУ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ

Lilija Myronenko, Evgen Krishtop, Ljubov' Grigorova, Valentina Timchenko

Анотація


Статтю присвячено дослідженню перспективної для України олійної культури сафлор з метою обґрунтування доцільності його вирощування в умовах Східного Лісостепу (зокрема, на Харківщині). Наведено результати лабораторних досліджень щодо енергії проростання та схожості насіння сафлору сортів, рекомендованих для вирощування в умовах України. Визначено вплив класичних наноматериалів (структурованої води і стимулюючих препаратів на основі фулеренів) на посівні властивості сафлору. Визначено основні технологічні властивості насіння (вологість та олійність) та склад жирних кислот, кислотне число і пероксидне число сафлорової олії.


Ключові слова


насіння сафлору; енергія проростання; наноматеріали; технологічні властивості; жирнокислотний склад олії

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchenko I. A., Poljakov O. I., Vedmedjeva K. V., Komarova I. B. Ryzhij, saflor, kunzhut. Strategija vyrobnyctva olijnoi' syrovyny v Ukrai'ni (maloposhyreni kul'tury) [False flax, safflower, sesame. Strategy for production of oilseeds in Ukraine (not widespread crops)]. Institute of oilseeds NAAS of Ukraine. – Zaporozhye: Status, 2017. 40 p.

Vedvedjeva K. V., Jermakov A. I. Harakterystyka kolekcii' safloru (Carthamus Tinctorius L.) [Characteristics of safflower collection (Carthamus Tinctorius L.)]. Scientific-technical bulletin Institute of oilseeds NAAS of Ukraine. – Zaporozhye: Status, 2011.

Puzik V. K., Kryshtop Je. A., Voloshhenko V. V. Vyvchennja zhyrno-kyslotnogo skladu olii' z nasinnja safloru, kul'tyvovanogo v umovah Shidnogo Lisostepu ta perspektyvy jogo vykorystannja [Study of fatty acid composition of safflower seed oil cultivated in conditions of the Eastern Forest-steppe and prospects for its use]. Visnyk HNAU, Serija "Roslynnyctvo, selekcija i nasinnyctvo, plodoovochivnyctvo": zbirnyk naukovyh prac'. [Bulletin of the KhNAU, Series "Crop, breeding and seed production, fruit and vegetable production": a collection of scientific papers]. Khark. nation. agrar. univ-ty named after V. V. Dokuchaev. - Kharkiv, 2015. no 2. pp. 133 -141.

Radchenko Je. O. Botanichna harakterystyka ta adaptyvna tehnologija vyrobnyctva safloru [Botanical characteristic and adaptive technology of safflower production]. Agronom. 2009, no 3, pp. 170-172.

Fedorenko V. F., Erohin M. N., Balabanov V. I., Bukla-gin D. S., Golubev I. G., Ishhenko S. A. Nanotehnologii i nanomaterialy v agropromyshlennom komplekse [Nanotechnologies and nanomaterials in agro-industrial complex]: scientific edition. M., FGBNU «Rosinformagroteh», 2011. 312 p.

Sytar O. V., Novyc'ka N. V., Taran N. Ju., Kalens'ka S. M., Ganchurin V. V. Nanotehnologii' v suchasnomu sil's'komu gospodarstvi [Nanotechnologies in modern agriculture]. Fizyka zhyvogo. 2010, vol.18, no 3, pp. 113-116.

GOST 24933.0-81. Semena cvetochnyh kul'tur. Pravila priemki i metody otbora prob [Interstate standard 24933.0-81. Seed of flowers. Acceptance rules and sampleng]. Moscow, Standartinform Publ., 1986. 23 p.

Krychkovs'ka L. V., Myronenko L. S. Poshuky novyh preparativ dlja pidvyshhennja vrozhajnosti sil's'kogospodars'kyh roslyn [Search for new drugs to increase the yield of agricultural plants]. Tezy dopovidej IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Biotehnologija. Nauka. Osvita. Praktyka.» (11-13 lystopada, Dnipropetrovs'k) [Abstracts of the IV Int. Sci.-Pract. Conf. "Biotechnology. Science. Education. Practice." (11-13 November 2008, Dnipropetrovsk)]. Dnipropetrovsk, 2008, pp. 128-129.

Krichkovskaja L. V., Mironenko L. S. Ispol'zovanie klasternoj prirody vody v preparatah novogo pokolenija dlja sel'skogo hazjajstva [Use of the cluster nature of water in the preparations of the new generation for agriculture]. Nauch. konf., posv. 85-letiju kaf. organ. i biol. himii i 90-letiju so dnja rozhdenija pochetnogo professora MPGU Filippovicha Ju. B. (26 nojabrja 2009, Moskva) [Sci. Conf., dedicated to the 85th anniversary of Department. organ. and biol. chemistry and the 90th anniversary of the birth of honorary professor of MPGU Filippovich Yu. B. (26 November 2009, Moscow)]. Moscow, 2009, pp. 120-121.

Myronenko L. S., Krychkovs'ka L. V. Rozrobka tehnologii' otrymannja preparatu dlja rostu roslyn z vykorystannjam gidratovanyh fulereniv [Development of the technology for obtaining a preparation for growth of plants using hydrated fullerenes]. Mizhnarodna naukova konferencija MicroCAD: Sekcija №12 - Udoskonalennja tehnologii' organichnyh rechovyn [International Scientific Conference MicroCAD: Section no.12 Improvement of Organic Substances Technology]. Kharkiv, NTU"KhPI", 2011. no. 8. p. 123.

Krychkovs'ka L. V., Varankina O. O., Zhulins'ka O. V., Bjelins'ka A. P., Myronenko L. S. Biologichno aktyvni rechovyny i harchovi dobavky: navchal'nyj posibnyk [Biologically active substances and nutritional supplements: educational accessory]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2012. 98 p.

DSTU 4138–2002. Nasinnja sil's'kogospodars'kyh kul'tur. Metody vyznachennja jakosti [State Standard 4138–2002. Seeds of agricultural crops. Methods for determining quality]. Kyiv: State Consumer Standard of Ukraine Publ., 2003. 170 p.

DSTU 4811:2007. Nasinnja olijnyh kul'tur. Metody vyznachennja vologosti [State Standard 4811:2007. Oilseeds. Methods of moisture content determination]. Kyiv: National Scientific Center "Agriculture Institute of National Academy Agrarian Sciences of Ukraine" Publ., 2007. 10 p.

DSTU 7577:2014. Nasinnja olijne. Vyznachannja vmistu olii' metodom ekstrakcii' v aparati Soksleta [Oil seeds. Determination of oil content by extraction method in Soxhlet apparatus]. Kyiv: State Consumer Standard of Ukraine Publ., 2014. 9 p.

Zubkov V. V., Milehin A. V., Kurkin V. A. et al. Perspektivy ispol'zovanija masla semjan saflora krasil'nogo v pishhevoj i farmacevticheskoj promyshlennosti [Prospects for usage of safflower seed oil in food and pharmaceutical industries]. Izvestija Samarskogo NC RAN. 2014, vol.16, no 5(3), pp. 1135-1139.

GOST 30418-96. Masla rastitel'nye. Metod opredelenija zhirnokislotnogo sostava [Interstate standard 30418-96. Vegetable oils. Method for determination of fatty acid content]. Minsk: Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification Publ., 1996. 7 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM