DOI: https://doi.org/10.20998/2220-4784.2018.40.03

ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДУ ТИТАНУ ДЛЯ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОКАТАЛІЗУ

Alexander Galak, Nikolay Sakhnenko, Maryna Ved, Sergey Menshov, Alexej Klimov

Анотація


Покриття TiO2 мають високу адгезію до поверхні. Будь-яку поверхню з нанесенням TiO2 легко позиціонувати для опромінення світлом, на відміну від порошків, які треба ще якось розмістити і зафіксувати на поверхні. Доведено, що на поверхні ТiO2 можуть бути окиснені (мінералізовані) практично будь-які органічні сполуки. На практиці будь-який фотокаталітичний очищувач повітря включає в себе пористий носій з нанесеним ТiO2, який опромінюється ультрафіолетовими променями і через який продувається повітря. Фотокаталіз придатний для побутового використання, оскільки може відбуватися при кімнатній температурі. Наприклад, термокаталітичний спосіб руйнування шкідливих речовин вимагає попереднього нагрівання повітря до температури понад 200°С. Фотокаталіз руйнує речовини, які проникають навіть через фільтри на основі активованого вугілля. Розглянуті особливості формування оксидних покривів плазмово-електролітичним оксидуванням сплавів титану. Запропоновано дообладнати конструкцію систем колективного захисту на бронетехніці та стаціонарних об'єктів додатковим встановленням у фільтр-поглинач мережки з нанесеним шаром каталітичного матеріалу, що буде нейтралізувати різні види небезпечних хімічних речовин за рахунок фотокаталітичного очищення повітря.

Ключові слова


фотокаталіз; фільтр поглинач; оксид титану; небезпечні хімічні речовини; повітроочищувач; каталітичний матеріал; система колективного захисту; плазмово-електролітичне оксидування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kazmirchuk R. V. Dzherela ta faktory vynyknennia nebezpechnoi ekolohichnoi obstanovky v zoni terytorialnoi oborony. syly ta zasoby vyiavlennia ta otsinky / R. V. Kazmirchuk, V. V. Larionov, V. V. Ilchenko // Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka ta tsyvilnyi zakhyst. 2010. – Vyp. 1, – рр. 145–153.

Halak O. V. Propozytsii shchodo podalshoho vdoskonalennia zasobiv kolektyvnoho zakhystu za dosvidom antyterorystychnoi operatsii / O. V. Halak, H. V. Karakurkchi, M. D. Sakhnenko, M. V. Ved // Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii Odesa. 2017. – № 2 (8), – рр. 15–19.

Halak O. V. Metody` ochy`shhennya gazovy`x vy`ky`div vid nebezpechny`x ximichny`x rechovy`n dlya pidvy`shhennya efekty`vnosti fil`truval`ny`x sy`stem / O. V. Halak, M. D. Saxnenko, G. V. Karakurkchi, O. V. Maty`kin, I. O. Belousov, O. V. Kosarev // Visny`k Nacional`nogo Texnichnogo Universy`tetu «KhPI». Seriya: Innovacijni doslidzhennya u naukovy`x robotax studentiv, 2018. № 18 (1294), – рр. 89–93.

Halak O. V. Suchasni texnologiyi nejtralizaciyi ximichno-nebezpechny`x rechovy`n / O. V. Halak, M. D. Saxnenko, G. V. Karakurkchi, O. S. Bryankin, I. O. Belousov // Sy`stemy` ozbroyennya ta vijs`kova texnika. ‒ Xarkiv: XNUPS. 2018. ‒ 2 (54), ‒ рр. 106‒114.

Agafonov A. V. Fotokataliticheskaja aktivnost' nanoporoshkov dioksida titana, poluchennyh zol'–gel' metodom pri razlichnyh znachenijah PN / A. V. Agafonov, A. A. Redozubov, V. V. Kozik, A. S. Kraev // Zhurnal neorganicheskoj himii. 2015. − 60, № 8, − рр. 1001–1008.

Chen Xiaobo Chem. Rev / Xiaobo Chen, Mao S.S. // The University of California. 2007. vol. 107, ‒ p. 2891.

Hashimoto K. TiO2 Photocatalysis: A Historical Overview and Future Prospects / K. Hashimoto, H. Irie, A. Fujishima // Japanese Journal of Applied Physics. 2005. ‒ Vol. 44, No. 12. ‒ pp. 8269–8285.

DOI: 10.1143/JJAP.44.8269.

Sakhnenko, M.D. Osoblyvosti oderzhannia metaloksyd-nykh katalitychnykh system plazmovo-elektrolitychnym oksy-duvanniam aliuminiiu ta tytanu v pirofosfatnykh elektro-litakh / M. D. Sakhnenko, M. V. Ved’, H. V. Karakurkchi, A. S. Horokhivskyi, А. V. Halak // Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Khimiia, khimichni tekhnolohii ta ekolohiia. 2016, – vol. No. 22 (1194), – pp. 171–176.

Vasilyeva M. S. Photocatalytic Properties of Zn- and Cd- Containing Oxide Layers on Titanium Formed by Plasma Electrolytic Oxidation / M. S. Vasilyeva, V. S. Rudnev, D. A. Tarabrina // Protection of Metals and Physical Chemistry ofSurfaces, 2017, Vol. 53, No. 4, pp. 711–715.

Zajnishev A. V. Primenenie ul'trafioletovyh svetodiodov v fotokataliticheskih vozduhoochistiteljah dlja ochistki vozduha kabin mobil'nyh mashin / A. V. Zajnishev, G. A. Polunin // Internetzhurnal «Tehnologii tehnosfernoj bezopasnosti». 2012. – Vypusk № 6 (46). – (http://ipb.mos.ru/ttb).

Abramov V. S. Osobennosti konstruirovanija moshhnyh belyh svetodiodov / V. S. Abramov, S. G. Nikiforov, V. P. Sushkov, A. V. Shishov // Svetodiody i lazery, 2003, № 1, рр. 2–19.

GOST 17677-82 (1989). Svetil'niki. Obshhie tehnicheskie uslovija.

Halak O. V. Fil'troventylyatsiyni ustanovky suchasnosti na bro-neob"yekakh typu T-64 / O. V. Halak, H. V. Karakurkchi, Yu. Yu. Koshkarov // Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs' koho natsional' noho universytetu Povitryanykh Syl. 2017. – № 1 (50), – рр. 147–150.

Halak O. V. Fil'troventylyatsiyni ustanovky (ahrehaty) statsio-narni ta na broneob"yektakh / O. V. Halak, H. V. Karakurkchi, Ya.V. Hrybynyuk // Systemy ozbroyennya i viys'kovoyi tekhniky. – 2016. – № 4 (48), – рр. 5–9.

Ved' M. V. Katalitychni ta zakhysni pokryttya splavamy i skladnymy oksydamy: elektrokhimichnyy syntez, prohnozuvannya vlastyvostey: monohrafiya / M. V. Ved', M. D. Sakhnenko // Kharkiv, Novoe slovo Publ. 2010, – 272 p.

Ved’ M. V. The Manganese and Cobalt oxides formation on Aluminum alloys / M. V. Ved’, N. D. Sakhnenko // Korroziya: materialy, zaschita. 2007, no. 10, – pp. 36–40.

Bykanova V. V. Synthesis and photocatalytic activity of coatings based on the TixZryOz system / V. V. Bykanova, N. D. Sakhnenko, M. V. Ved’ // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2015. – vol. 51, no. 3, – pp. 276–282.

DOI: 10.3103/S1068375515030047.

Ved’ M. V. Modeling of the surface treatment of passive metals / M. V. Ved’, M. D. Sakhnenko, O. V. Bohoyavlens’ka, T. O. Nenastina // Materials Science. 2008, vol. 44, no. 1, pp. 79–86.

DOI: 10.1007/s11003-008-9046-6.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM