Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів


ISSN 2220-4784 (Print), ISSN 2663-8738 (Online)

Основна мета видання – публікація наукових праць студентів, викладачів і співробітників вищих навчальних закладів, що сприяє розвитку технологій інноваційного навчання і науково-технічного творчості студентів; сприяє безперервному розвитку у аудиторії як бази фундаментальних і професійних знань, так і організаційних навичок, в процесі інноваційного проектування і розробки технологічних об’єктів різного рівня складності.

Рік заснування: 2009


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бухкало С.І.     професор, НТУ «ХПІ», Україна
                          член-кореспондент Національної Академії Наук Вищої освіти України

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Гладкий Ф.Ф. професор, НТУ «ХПІ», Україна
Демидов І.М.     професор, НТУ «ХПІ», Україна
Арсеньєва О.П.   професор, НТУ «ХПІ», Україна
Подустов М.O.    професор, НТУ «ХПІ», Україна
Горбунов Л.В.    доцент, НТУ «ХПІ», Україна
Капустенко П.О. професор, НТУ «ХПІ», Україна
Клемеш Й.   професор, керівник лабораторії інтеграції сталих процесів, Технологічний університет Брно, Чеська Республіка
Варбанов П.   доцент, с.н.с., лабораторія інтеграції сталих процесів, Технологічний університет Брно, Чеська Республіка
Стехлик П.   професор, директор інституту технологічних процесів та екології на факультеті машинобудування, Технологічний університет Брно, Чеська республіка
Краванья З.   професор, лабораторія інженерії технологічних систем та сталого розвитку, Маріборський університет, Словения
Фридлер Ф.   професор, лаборатория Heriberto Cabezas, Католический университет, Венгрия
Пуиджанер Л.   професор, доктор философии, кафедра химического машиностроения, Политехнический университет Каталонии, Испания
Плазл И.   професор, факультет химии и химической технологии, Университет Любляны, Словения
Лам Хон Лунг   доктор философии (Chem Eng); (I.T.), кафедра химической и экологической инженерии, Ноттингемский университет, Малайзия

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Мірошніченко Н.М.     доцент, НТУ «ХПІ», Україна

КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

Сокол Є.І.     д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, НТУ «ХПІ», Україна
Говоров П.П.   д-р техн. наук, проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, віце-президент НАН вищої освіти України «Енергетика та ресурсозбереження»
Кравченко О.B.    д-р техн. наук, зав. відділу нетрадиційних енерготехнологій, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН УкраїниРубрики журналу:
  • Інноваційні технології й наукові розробки
  • Моделювання як інструмент інноваційного розвитку
  • Енерго- та ресурсозбереження як задачі та технології інновацій
  • Інноваційні заходи різного призначення у навчанні
  • Інноваційні заходи для оцінки виробництва склокристалічних матеріалів та покриття різного призначення
  • Інноваційні заходи для оцінки економічного стану підприємств
  • Інноваційні заходи різного призначення для комплексних проектів

Співзасновники:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".


Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Журнал "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Журнал "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів" включено дозовнішніх інформаційних систем, індексується Google Scholar; зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Починаючи з 2018 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998.

Офіційна абревіатура ІДНРС

Транслітерація назви журнала Innovacijni doslidzhennya u naukovy`x robotax studentiv

Індексація журналу:Обмінний фонд:Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік


Мова видання: українська/російська, англійська


Головний редактор: Бухкало Світлана Іванівна , к.т.н., професор


Відповідальний секретар:Мірошніченко Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент


Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів


Телефони: +38 067 301-06-13, +380 66 517-30-82


E-mail: bis.khr@gmail.com

Анонси

 

Прийом статей у наступний випуск

 

Шановні автори!
Раді Вам повідомити про початок прийому статей у черговий номер журналу «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів»!
З усіх питань прохання звертатися за координатами

 bis.khr@gmail.com

+38 067 301-06-13

 
Опубліковано: 2019-07-15
 
Більше анонсів...

№ 15 (2019): Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Зміст

Інноваційні технології й наукові розробки

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РИБНИХ МАФФІНІВ ІЗ ДОДАВАННЯМ ПЕРЛИННОЇ ПУДРИ PDF (English)
Nataliya Kondratjuk, Tetiana Stepanova, Oleksiy Viyenko, Shen Yunjian 3-7
ЕКCЕРГЕTИЧНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (ОГЛЯД) PDF (English)
Vladimir Nikulshin, Alla Denysova, Sergey Melnik, Svetlana Bukhkalo 8-13
ЩОДО ОТРИМАННЯ ЛЕЦИТИНУ З ФОСФАТИДІВ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ PDF
Olha Chumak, Tetiana Berezka, Svitlana Molchenko 14-19
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ЖИРОВОЇ НАЧИНКИ ДЛЯ НОВОГО ВИДУ ВАФЕЛЬНИХ ВИРОБІВ PDF (English)
Yehor Polyvanov 20-24

Моделювання як інструмент інноваційного розвитку

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦІЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ПЛІВКИ НА ПОВЕРХНІ ТРУБОПРОВОДУ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ PDF
Khrystyna Kravcheniuk, Ihor Stadnyk, Svitlana Molchenko, Ihor Demydov 25-30
ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТІВ PDF
Ganna Sabadosh, Petr Gavrilko 31-35
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЙНОГО І РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ВЕЛИЧИНАМИ PDF (English)
Olga Prishchenko, Tetyana Chernogor 36-41
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ СУМІСНОСТІ СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД ПРИ ПОВЕРНЕННІ В НАДРА PDF
Nataliya Nemets, Tatiana Brusentseva, Aleksandr Nemets 42-50

Енерго- та ресурсозбереження як задачі та технології інновацій

МОЖЛИВІСТЬ ОДЕРЖАННЯ БІОМАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ХІМІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ОЛІЙ PDF
Liubov Kasianenko, Ihor Demydov, Svitlana Molchenko 51-55
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЯДУ РОЗЧИННИКІВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЕКСТРАГУВАННЯ ХЛОРОГЕНОВОЇ КИСЛОТИ ЗІ СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ PDF
Marina Labeiko, Olena Litvinenko, Nadiia Liubchenko, Fedir Gladkiy 56-60
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ САФЛОРУ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ PDF
Lilija Myronenko, Evgen Krishtop, Ljubov' Grigorova, Valentina Timchenko 61-65
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З ТЕХНОЛОГІІ КОМПЛЕКСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯСПИРТОВОЇ БАРДИ PDF
Svetlana Bukhkalo, Oksana Olkhovska, Victoria Olkhovska, Mykola Zipunnikov 66-74

Інноваційні заходи різного призначення у навчанні

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖАХ В УКРАЇНІ PDF (English)
Galyna Zotyeva, Yaroslav Vyrsta 75-79
ИННОВАЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ ПРОЕКТИ'2018/2019 У ПРИКЛАДАХ І ЗАДАЧАХ PDF (English)
Svetlana Bukhkalo, Sergii Iglin, Yuliia Hlavcheva, Nataliia Miroshnichenko, Oksana Olkhovska, Mykola Zipunnikov, Victoria Olkhovska, A. AGEICHEVA 80-88