DOI: https://doi.org/10.20998/2220-4784.2019.21.08

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ МЕНЮ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ В РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕГІОНАХ ОРГАНІЗОВАНІ ГРУПИ СПОЖИВАЧІВ

Ganna Sabadosh

Анотація


Підприємства ресторанного  господарства    при  санаторіях,  туристичних  комплексах,  дитячих   таборах, зобов’язані при складанні меню   дотримуватися фізіологічних норм  в харчових  раціонах на протязі  терміну перебування груп  споживачів, згідно  вимог  до фізіологічних потреб людини. Згідно контингенту, розроблені відповідні  раціону харчування. Тому, при складанні  меню  підбирається  потрібний  варіант,  розраховуються  витрати  сировини  на  його  реалізацію,  та  обов’язково проводиться порівняння зі встановленими нормами.


Ключові слова


меню, принцип варіабельності, принцип структуризації, принцип адаптації

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dittmer, Paul. Principles of food, beverage, and labor cost controls / Paul R. Dittmer. 2003 by John Wiley & Sons, Inc., New York. 593 p.

DSTU 4281:2004. Zaklady restorannoho hospodarstva. Klasyfikatsiya (zatv. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny vid 01.07.04).

DSTU 4527:2006 Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennya. Terminy ta vyznachennya. 4. DSTU 4269:2003 Posluhy turystychni. Klasyfikatsiya hoteliv.

DSTU 3279-95 Standartyzatsiya posluh. Osnovni polozhennya. 6. DSTU ISO 9001-2001. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymohy.

Pravyla roboty zakladiv (pidpryyemstv) restorannoho hospodarstva: Nakaz № 219 vid 24. 07. 2002 r. Ministerstva ekonomiky ta z pytanʹ yevropeysʹkoyi intehratsiyi Ukrayiny.

Orhanizatsiya posluh kharchuvannya : pidruchnyk / A. I. Usina, O. YU. Davydova,I. V. Seheda, T. P. Kononenko. – KH. : KHNUMH, 2014. 183 р.

Radchenko L.A. Orhanyzatsyya proyzvodstva na predpryyatyyakh obshchestvennoho pytanyya : uchebnyk / L. A. Radchenko. Rostov na Donu : Fenyks, 2011. 352 р.

Assortymentnyy mynymum blyud, napytkov y kulynarnykh yzdelyy,rekomendovannyy dlya raznykh typov predpryyatyy obshchestvennoho pytanyya : Prykaz № 365.

Novikova O.V. Orhanizatsiya kharchuvannya ta obsluhovuvannya turystiv na pidpryyemstvakh restorannoho hospodarstva: navchalʹnyy posibnyk/ O. V. Novikova, L. Seheda I. V. Osoblyvosti obsluhovuvannya spozhyvachiv turystychnykh posluh. Ekonomichnyy prostir: zbirnyk naukovykh pratsʹ. Dnipropetrovsʹk: PDABA, 2009. №28/2, рр. 67-74.

Ékonomyka hostynyts y restoranov: praktykum: monohrafyya /Efymova-Stadnyk O. P. y dr. Mynsk: BHÉU, 2013. 204 p.

Fomenko N.V. Rekreatsiyni resursy ta kurortolohiya: Navch. posibnyk. / N.V.Fomenko. – K.: Tsentr navch.lit., 2007. – 312 p.

Bukhkalo S.І. Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (іnnovacіjnі zahodi). 2-ge vid. dop. [tekst] pіdruchnik. / S.І. Buhkalo. – K.: CNL, 2014. 456 р.

Bukhkalo S.І. Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (іnnovacіjnі zahodi). 2-ge vid. dop. [tekst] pіdruchnik. / L.L. Tovazhnjanskij, S.І. Buhkalo, A.Є. Denisova, І.M. Demidov ta іn. – K.: CNL, 2016. 470 р.

Bukhkalo S.І. Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (prikladi ta testi). 2-ge vid. dop.: ch. 2, [tekst] pіdruchnik. – K.: CNL, 2018. 108 р.

Bukhkalo S.І. Zagal'na tehnologіja harchovoї promislovostі u prikladah і zadachah (testovi zavdannya). 2-ge vid. dop. [tekst] pіdruchnik. / S.І. Buhkalo. – K.: CNL, 2014. 412 р.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM