МЕТОДИ І ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ, ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ УСТАТКУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

Автор(и)

  • Олександр Єфімов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3300-7447
  • Валерій Каверцев Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9472-1658
  • Тетяна Потаніна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8216-7901
  • Тетяна Гаркуша Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Лариса Тютюник Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3128-497X
  • Анастасія Мотовільнік Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2021.01.07

Ключові слова:

енергоблоки АЕС, ідентифікація, моделювання, діагностика

Анотація

У статті розглянута проблема ідентифікації математичних моделей устаткування енергоблоків АЕС в процесі параметричної діагностики. Основою енергетики в багатьох країнах світу, яка зумовлює темпи їх економічного розвитку, є атомні електростанції. В той же час, саме вони як складні технологічні системи є об'єктами підвищеної техногенної небезпеки. Тому вже розроблені і продовжують розроблятися способи підвищення надійності, безпеки та ефективності енергетичного устаткування АЕС, які, в значній мірі, спираються на діагностичні процедури. Одним з таких способів є застосування в складі АСУ ТП енергоблоків АЕС автоматизованих систем параметричної діагностики енергетичного устаткування, заснованих на математичному моделюванні технологічних процесів. Параметрична діагностика дозволяє встановити чинники відхилень параметрів устаткування від нормальних значень в результаті появи змін в його конструкції: певним значенням параметрів відповідають певні технічні стани. Існують різні методи автоматизованої параметричної діагностики енергетичного устаткування АЕС, що базуються на математичному моделюванні технологічних процесів. Вірогідність результатів діагностування за допомогою цих методів багато в чому визначається рівнем адекватності математичних моделей устаткування, що діагностується, тим технологічним процесам, які протікають в ньому. Застосування ітераційного процесу для знаходження значень ідентифікованих параметрів можна застосувати для здійснення ідентифікації математичних моделей технологічних процесів в енергетичному устаткуванні АЕС. Це дозволяє підвищити адекватність моделей й вірогідність діагностичних висновків при вирішенні задач параметричної діагностики.

Біографії авторів

Олександр Єфімов , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Валерій Каверцев , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Тетяна Потаніна , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Тетяна Гаркуша , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

науковий співробітник кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Лариса Тютюник , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Анастасія Мотовільнік , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірантка, кафедра парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Посилання

Yefimov O.V., Pilipenko M.M., Potanina T.V., Kavertsev V.L., Нarkusha T.A. Reactors and steam generators of NPP power units: schemes, processes, materials, structures, models [text] / ed. О.В. Yefimova – Kharkiv: LLC «In business». 2017. – 420 p.

Analysis of modern methods and approaches to mathematical modeling and optimization of process parameters in power equipment of TPP and NPP power units / О.В. Yefimov, LI Tiutiunyk, V.L. Kavertsev, Т.А. Нarkusha, A.V. Motovilnik, PV Lifshуs / Bulletin of NTU «KhPI». Series: Innovative research in student research. 2020. №6, pp. 49–53.

Expert systems. Principle of operation and examples / Brooking A., Jones R., Cox F. et al. Edited by Forsythe R. // M .: Radio and communication, 1987. - 547 p.

Zaritsky S.P. Diagnostics of gas-pumping units with a gas turbine drive / S.P. Zaritsky. - M .: Nedra, 1987 .-- 198 p.

Efimov A.V. Method of constructing diagnostic models of power plant equipment / A.V. Efimov, S.L. Zevin, Adel Al-Tuwayni // Bulletin of NTU «KhPI». Kharkov: NTU «KhPI». 2002. – Issue 13, рр. 153–157.

Kanevets G.E. Generalized methods of calculating heat exchangers / G.E. Kanevets. – K .: Naukova Dumka, 1979. 352 p.

Shklover G.G. Research and calculation of condensation devices for steam turbines / G.G. Shklover, O.O. Milman. - M .: Energoatomizdat, 1986. – 270 p.

Voevodin V.V. Matrixes and calculations / V.V. Voevodin, Yu.A. Kuznetsov. – M .: Main edition of physical and mathematical literature, 1984 .-- 320 p.

Demidovich B. P. Fundamentals of Computational Mathematics / B.P. Demidovich, I.A. Maroon. – M.: Science. Ch. ed. phys-mat. lit., 1970. – 664 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15