ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДНЮ ЗА ОПТИМАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ АССОЦІАЦІЙ EFCE та CFE-UA

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2021.02.11

Ключові слова:

водень, воднева енергетика, автономні об’єкти, електроліз води, газогенератор, паливні елементи, хімічний потенціал.

Анотація

Проведено аналіз перспектив розвитку водневої енергетики на території ЄС та України. Розглянуто можливості реалізації проектів та технології виробництва зеленого водню для промислового використання. Наведено умови реалізації проекту зі створення науково-дослідницького комплексного центру технології водню та водневих паливних елементів. Виконано огляд публікацій присвячених процесу отримання водню з води. Розглянуті основні чинники, які впливають на перебіг реакцій при отриманні водню з води із використанням сплавів. Рекомендовані сплави для отримання водню на автономних об’єктах. Наведено складові алгоритму дослідження з урахуванням системи факторів процесу виходячи з аналізу літературних даних з технології виробництва водню методом електролізу води. Встановлено загальні принципи розрахунку газогенераторів, які повинні базуватися на основних положеннях термодинаміки гетерогенних процесів: класична термодинаміка багатофазних та гетерогенних систем.

Біографії авторів

Микола Зіпунніков , ІПМаш НАН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу водневої енергетики, ІПМаш НАН України

Світлана Бухкало , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Посилання

Belov V.B. (2020) Novye strategii ES po obespecheniju klimaticheski nejtral'noj jekonomiki. Evropejskij sojuz: fakty i kommentarii. Vypusk 101: ijun' 2020 g. – avgust 2020 g. C. 5–9.

Zipunnikov, Mykola; Bukhkalo, Svetlana; Kotenko, Anatolii. Researching The Process Of Hydrogen Generating From Water With The Use Of The Silicon Basis Alloys. French-Ukrainian Journal of Chemistry, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 138–144, dec. 2019. ISSN 2312-3222. doi:http://dx.doi.org/10.17721/fujcV7I2P138-144

Bukhkalo S.І. Viznachennja zagal'noї tehnologії kompleksnih kursovih proektіv. Іnformacіjnі tehnologії: nauka, tehnіka, tehnologії, osvіta, zdorov'ja: tezi dopovіdej HHVІІ Mіzhn. n-prakt. konferencії (MicroCAD-2019), 15–17 maja 2019 r.: u 4 ch. Ch. ІІ. / za red. prof. Sokola Є.І. – Kharkіv: NTU «KhPІ». p. 217.

Bukhkalo S.І., Ageicheva A.O., Iglin S.P., Hlavcheva Yu. N., Miroshnichenko N.N., Olkhovska O.I., Zipunnikov M.M., Olkhovska V.O. Innovative complex projects'2018/2019 realization in the examples and tasks/ Вісник НТУ «ХПІ». – Kh.: 2019. – № 15(1340). – С. 80–88. doi: 10.20998/2220-4784.2019.15.14

Vodorod. Svoystva, polucheniye, khraneniye, transportirovaniye, primeneniye: [Sprav. izd.] / D. YU. Gamburg, V. P. Semenov, N. F. Dubovkin, L. N. Smirnova. – M.: Khimiya, 1989. – 672 s.

Zipunnikov N. N. Zavisimost' polnoty reaktsii polucheniya vodoroda ot osnovnykh parametrov protsessa. / N. N. Zipunnikov, B. A. Troshen'kin // Vestnik NTU „KHPI”. – 2010. – № 4. – S. 28 - 32. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18686

Troshen'kin V. B. Sostoyaniye razrabotok po issledovaniyu protsessa i konstruirovaniya oborudovaniya polucheniya vodoroda iz vody s ispol'zovaniyem splavov / V. B. Troshen'kin, N. N. Zipunnikov // Vestnik NTU „KHPI”. – 2008. – № 12. – pp. 51–55. http://repository. kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32789

Efektivnі rіshennja dlja virobnictva ekologіchno-bezpechnih hіmіchnih produktіv. Mahler_Website_RUS_PDF; tkis-electrolysis-hydrogen-ru

Kozin L.F., Volkov S.V. Sovremennaja jenergetika i jekologija: problemy i perspektivy. Kiev: Nauk. dumka, 2006. 775 p.

Zipunnikov N. N. Zakonomernosti teplomassoobmena pri vzaimodeystvii splava na osnove kremniya s vodoy v vodorodnykh reaktorakh / N. N. Zipunnikov // Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. 2009. – № 2/7(38). – pp. 52–55.

Zipunnikov N. N. Teplomassoobmen pri vzaimodeystvii splava na osnove kremniya s vodoy. / N. N. Zipunnikov // Íntegrovaní tekhnologíí̈ ta yenergozberezhennya. 2008. № 4. pp. 11–16. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2427

Zipunnikov M.M. Researching the process of hydrogen generating from water with the use of the silicon basis alloys / M. Zipunnikov, S. Bukhkalo, A. Kotenko // French-Ukrainian Journal of Chemistry. Toulouse: University Paul Sabatier, 2019. – Vol. 7, № 2. – pp. 138-144. https://doi.org/10.17721/fujcV7I2P138-144

Zipunnikov N. N. Termodinamika i kinetika vytesneniya vodoroda iz vody mnogokomponentnymi splavami / N. N. Zipunnikov, B. A. Troshen'kin // Íntegrovaní tekhnologíí̈ ta yenergozberezhennya. 2009. – № 4. – pp. 35–42. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1893

Varshavskiy I. L. Opyt ekspluatatsii reaktora periodicheskogo deystviya dlya polucheniya vodoroda iz vody s pomoshch'yu ferrosilitsiya / I. L. Varshavskiy, B. A. Troshen'kin, V. V. Red'ko // Problemy mashinostroyeniya. – 1981. – № 11. – pp. 106–111.

Zaychikov P. F. Ispol'zovaniye energii ekzotermicheskoy reaktsii pri dobyvanii vodoroda gazogeneratorom AVG-45 / P. F. Zaychikov // Trudy Tsentral'noy aerologicheskoy observatorii. – 1962. – № 43. – pp. 42 - 46.

Sokol'skiy D.V. Novoye v metodike dobyvaniya vodoroda v generatorakh ballonnogo tipa/D.V. Sokol'skiy, V.N. Suvorov//Vestnik AN Kaz. SSR. 1953. – № 7. – pp. 68–75.

Gibbs Dzh. V. Termodinamika. Statisticheskaya mekhanika / Gibbs Dzh. V. – M.: Nauka, 1982. – 584 p.

Istoriya ucheniya o khimicheskom protsesse. Vseobshchaya istoriya khimii / [redaktor N. G. Yavkina]. – M.: Nauka, 1981. – 448 p.

Prikladnaya khimicheskaya termodinamika: Modeli i raschety / [Per. s angl. pod red. T. Barri]. – M.: Mir, 1988. – 282 p.

Bukhkalo S.I. Deyaki koncepciyi stalogo rozvy`tku ukrayiny` Informacijni texnologiyi: nauka, texnika, texnologiya, osvita, zdorov'ya: tezy` dopovidej XXVIII mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi MicroCAD-2020, 28-30 zhovtnya 2020 r.: Ch. II./za red. prof. Sokola Ye.I. – Kharkiv: NTU KhPI», p. 172.

Bukhkalo S.I. Osnovni vlasty`vosti plivkovogo polimernogo pokry`ttya geliokolektoriv. Informacijni texnologiyi: nauka, texnika, texnologiya, osvita, zdorov'ya: tezy` dopovidej XXVIII mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi MicroCAD-2020, 28-30 zhovtnya 2020 r.: Ch. II./za red. prof. Sokola Ye.I. – Kharkiv: NTU «KhPI», p. 173.

Bukhkalo S.I. Synergetic processes of utilization-modification for polymer part of municipal solid waste. Bulletin of NTU KhPI, Kharkiv, 2017, 41 (1263), 17 – 27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16 — Оновлено 2022-01-07

Версії