СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ ОРОШАЕМЫХ ВОДАМИ ВОДОЕМОВ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРНОГО И ИНГУЛЕЦКОГО ГОК

Автор(и)

  • Олена Чернушенко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6386-7646
  • Анна Чернявська Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0679-3457
  • Марія Гречишіна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2022.01.08

Ключові слова:

нітрати, ГДК, безпека рослинної сировини, експертиза харчових продуктів, експертиза води, методи визначення нітратів

Анотація

Вміст нітратів у овочах є досить насущною проблемою та представляет интерес для структур, що контролюють та регулюють можливі наслідки надмірної кількості нітратів на здоров’я. Показані головні причини і особливості забруднення харчових продуктів: зрощення полей водою, що містить стоки від підприємств, надмірне та неконтрольоване використання добрив, умови вирощування овочей та сезонність. Розлядається процес забруднення навколишнього природнього середовища нітратами, зокрема, поверхневих водних ресурсів. Аналіз придатності поверхневих вод для зрошення виконано за даними біля сел Андріївка, Шевченківське, Зав’ялівка, Ганннівський кар’єру та Тернівський району м. Кривий Ріг показав, що за вмістом нітратів не перевищує ГДК. Показані причини накопичення нітратів в рослинницької продукції. Наведено трансформацію нітрат-йонів та їх токсичний вплив на організм людини. В роботі також викладені основні засоби зниження вмісту нітратів у продукції рослинництва. Проведено якісний аналіз на нітрат-іони в рослинній сировині у весняно-осінній період: огірках, капусті, картоплі, помідорах, моркві та цибулі йодометричним методом, експрес-методом, що ґрунтується на використанні реактиву дифеніламіну та експрес–методом за допомогою нітрат-тестера GreenTest, що вирощувалися на території поблизу таких підприємств як Північний та Інгулецький ГЗК. Вміст нітратів перевищує ГДК в ранній картоплі та помідорах.

Біографії авторів

Олена Чернушенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри харчових технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Анна Чернявська, Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна

кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри харчових технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Марія Гречишіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

студентка кафедри харчових технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Посилання

Костенко, Є. Є. Моніторинг нітратів і заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції / Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2020. Т. 26, № 3. С. 243-252. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32155

Панасенко Т.В., Красноруцька К.І. Вміст нітрат-іонів в продуктах харчування рослинного походження. Актуальні питання біології, екології та хімії. Розділ хімія. 2016. Том 12, № 2. С. 103−112. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apd_2016_12_2_13

Andrews M. The partitioning of nitrate assimilation between root and shoot of higher plants: mini review, Plant Cell Environ. 1986, № 9, P. 511–519. https://doi.org/10.1111/1365-3040.ep11616228

Харитонов М.М., Лазарєва О.М., Лемішко С.М. Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015. № 3. С. 29−31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_3_7

Эвенштейн 3.Ф. Нитраты, нитриты, нитрозамин. К.: Общественное питание, 2010. 12 с.

Anjana, Umar S., Iqbal M., Abrol Y.P Accumulation of nitrates in plants, factors influencing this process and consequences for human health. Review. Agron.Sustain.Dev.,2007. V.27. Р. 45–57. http://dx.doi.org/10.1051/agro:2006021

ДСТУ 4948:2008 «Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту нітратів». http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=83097

Chen B.M., Wang Z.H., Li S.X., Wang G.X., Song H.X., Wang X.N. Effects of nitrate supply on plant growth, nitrate accumulation, metabolic nitrate concentration and nitrate reductase activity in three leafy vegetables, Plant Sci. 2004. Vol.167, P. 635–643. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.05.015

Santamaria P. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation, J. Sci. Food Agr. 2006. Vol. 86, P. 10–17. https://doi.org/10.1002/jsfa.2351

Santamaria P., Elia A., Serio F., Todaro E. A survey of nitrate and oxalate content in retail fresh vegetables, J. Sci. Food Agr. 1999. Vol. 79, P. 1882–1888. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-010(199910)79:13%3C1882:AID-JSFA450%3E3.0.CO;2-D

Zhou Z.Y., Wang M.J., Wang J.S. Nitrate and nitrite contamination in vegetables in China, Food Rev. Int. 2000. Vol.16, P. 61–76. https://doi.org/10.1081/FRI-100100282

References (transliterated)

. Kostenko, E.E. Monitoring of nitrates and measures to reduce them in plant products / E.E. Kostenko, V.D. Hanchuk, O.M. Butenko // Scientific works of the National University of Food Technologies. 2020. Vol. 26, №. 3. P. 243-252.

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32155

Panasenko T.V., Krasnorutska K.I. The content of nitrate ions in food products of plant origin. Current issues of biology, ecology and chemistry. Chemistry section. 2016. Vol. 12, №. 2. P. 103−112.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apd_2016_12_2_13

Andrews M. The partitioning of nitrate assimilation between root and shoot of higher plants: mini review, Plant Cell Environ. 1986, № 9, P. 511–519.

https://doi.org/10.1111/1365-3040.ep11616228

Kharitonov M.M., Lazareva O.M., Lemishko S.M. Ecological assessment of the variability of nitrate content in vegetable and fruit and berry cultures in the Dnipropetrovsk region. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. 2015. №. 3. P. 29−31.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_3_7

Evenshtein Z.F. Nitraty, nitrity, nitrozaminy. К.: Obshestvennoye pitaniye. 2010.12 р

Anjana, Umar S., Iqbal M., Abrol Y.P Accumulation of nitrates in plants, factors influencing this process and consequences for human health. Review. Agron.Sustain.Dev.,2007. Vol. 27. Р. 45–57. http://dx.doi.org/10.1051/agro:2006021

DSTU 4948:2008 "Fruits, vegetables and their processing products. Methods for determination of nitrate content".

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=83097

Chen B.M., Wang Z.H., Li S.X., Wang G.X., Song H.X., Wang X.N. Effects of nitrate supply on plant growth, nitrate accumulation, metabolic nitrate concentration and nitrate reductase activity in three leafy vegetables, Plant Sci. 2004. Vol.167, P. 635–643. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.05.015

Santamaria P. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation, J. Sci. Food Agr. 2006. Vol. 86, P. 10–17. https://doi.org/10.1002/jsfa.2351

Santamaria P., Elia A., Serio F., Todaro E. A survey of nitrate and oxalate content in retail fresh vegetables, J. Sci. Food Agr. 1999. Vol. 79, P. 1882–1888. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199910)79:13%3C1882::AID-JSFA450%3E3.0.CO;2-D

Zhou Z.Y., Wang M.J., Wang J.S. Nitrate and nitrite contamination in vegetables in China, Food Rev. Int. 2000. Vol.16, P. 61–76. https://doi.org/10.1081/FRI-100100282

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-02