АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ТЕС І АЕС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2023.02.10

Ключові слова:

старіння теплоенергетичного обладнання

Анотація

У матеріалах статті аналізується нинішній стан енергетики в Україні та країнах світу та аналізуються шляхи підвищення ефективності ТЕС та АЕС. На елементи енергоблоку можуть впливати процеси старіння, що виникають з часом або в результаті тривалого використання. Негативний вплив старіння може привести до деградації елемента, а саме до погіршення його надійності і, як наслідок, безпеки енергоблоку в цілому. Розробка і впровадження заходів щодо уповільнення процесів старіння і щодо забезпечення надійної експлуатації елементів в період перепризначеного ресурсу є обов’язковим видом діяльності з управління старінням тепломеханічного обладнання і трубопроводів. Моніторинг технічного стану елементів виконується шляхом контролю встановлених параметрів і характеристик, що визначають технічний стан елементів, в період їх роботи, при проведенні випробувань, вимірювань, експлуатаційного контролю металу, ремонтів і техобслуговування елементів. Моніторинг повинен здійснюватися систематично впродовж усього терміну експлуатації енергоблоку. В свою чергу, технічна діагностика контролює поточний стан всіх елементів, виявляє аномальні стани, визначає причини їх появи, що дозволяє оцінити ситуацію і прийняти заходи по їх усуненню. Мета статті полягає в аналізі основних підходів до оцінки стану енергетичного обладнання теплових та атомних електричних станцій.

Біографії авторів

Олександр Єфімов , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Лариса Тютюник , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Тетяна Гаркуша, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

науковий співробітник кафедри парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Ігор Сидоркін, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант, кафедра парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Дмитро Васюнін , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант, кафедра парогенераторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Посилання

S.V. Shirokov Nuclear power reactors / S.V. Shirokov./ Kyiv: ‒NNTU "KPI" ‒1997. - 279 p.

Elements of nuclear reactor design. Second edition/Robert E. Krieger Pub. Co. /Melbourne, Florida (USA): –1983. – 275 p.

Yefimov O.V. Constructions, materials, processes and calculations of reactors and steam generators of NPPs: textbook. manual / O.V. Yefimov, M.M. Pilipenko. – Kharkiv:

Publishing House "Textbook of NTU" KhPI ", 2010. 268 p.

Reactors and steam generators of NPP power units: schemes, processes, materials, structures, models / О.В. Yefimov, M.M. Pilipenko, Т.V. Potanina et al ..: ed .. O.V.

Yefimova. - Kharkiv: LLC "In the case", 2017. - 420 p

Steam Generators for Nuclear Power Plants(Woodhead Publishing Series in Energy) 1st Edition, Kindle Edition/Jovica Riznich (Editor). /Sawston: – Cambridge –2017. – 275p.

Optimization of operating modes of power units of nuclear power plants / O. V. Yefimov , V. L. Kavertsev, L. I. Tiutiunyk , T. A. Harkusha, A. V. Motovilnik, I. D. Sydorkin /

Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovative research in students' scientific works, 2023, No. 1 (1365), р.44-48

Yefimov O. V. et al. (2018), “Avtomatyzovana systema pidtrymky pryjnjattja rishen' ekspluatacijnym personalom energoblokiv AES po kryteriju tehnikoekonomichnoi'

efektyvnosti z urahuvannjam pokaznykiv nadijnosti [Automated decision support system by operational personnel of NPP power units according to the criterion of

technical and economic efficiency taking into account reliability indicators]”, Jaderna ta radiacijna bezpeka [Nuclear and radiation safety], no. 2(78), pp. 11–19. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld-7202040387.

Yefimov О. V., Potanina Т. V., Yesypenko Т. О., Kavertsev V. L., Harkusha Т. А., Tiutiunyk L. I. Systems supporting decisions at the stage of operation and equipment

diagnostics nuclear power units with pressurised water reactors. Scientific research of the XXI century. Volume 1 : collective monograph. Compiled by V. Shpak ; hairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. 430 р.

Schemes, processes, materials, designs and models of reactor and steam generator units of NPP power units and gassteam turbine units of TPPs. / O.V. Yefimov, M.M. Pylypenko, T.V. Potanina et al..: edited by O.V. Yefimova - Kharkiv: LLC "In Case", 2023. - 556 p.

Yefimov O. V. et al. (2018), “Vykorystannja metodiv interval'nogo analiza dlja ocinky bezpeky ta nadijnosti energoblokiv AES [Use of interval analysis methods to assess

the safety and reliability of NPP power units]”, Jaderna ta radiacijna bezpeka [Nuclear and radiation safety], no. 3(79), pp. 15–21. https://www.scopus.com/authiddetail.uri?authorld-72020403.

Basic bases of calculations and optimization of npp power unit equipment parameters methods of mathematical modelling / A. Yefimov, B. Ilchenko, L. Tiutiunyk, T.

Harkusha, T. Yesipenko, A. Motovilnik / Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Energy Bulletin of the KhPI National Technical University. Series: Energy and heat engineering processes and equipment, No. 1(5)'2021, pp. 29-32

Mathematical relations of models of single-phase flows in the channels of reactors and steam generators of NPPs for calculation of heat transfer processes and hydrodynamic characteristics / А. Yefimov, M. Pylypenko, V. Kavertsev, T. Harkusha, L.Tiutiunyk, A. Motovilnik / Problems of Atomic science and technology. Kharkiv. 2022. № 1(137), рр.179–185. http://vant.kipt.kharkov.ua

Steam Generators for Nuclear Power Plants(Woodhead Publishing Series in Energy) 1st Edition, Kindle Edition/Jovica Riznich (Editor). /Sawston: – Cambridge 2017. – 275 p.

M.V. Topolnytskyi Atomic electric stations/M.V. Topolnytskyi. / Lviv: – Beskyd Bit– 2005. – 523 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22