DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Вимоги до вибору конструкційних матеріалів при проектуванні та виготовленні обладнання для хімічної промисловості

Yuri Danylov, Leonid Perzev

Анотація


У статті показані основні вимозі які необхідно враховувати при проектуванні і виготовленні посудин та апаратів, працюючих в хімічної і нафтогазової промисловості, енергетиці, при підвищених тисках, температурах, корозійних середовищах. Показано вплив різних факторів на вибір конструкційних матеріалів: зовнішніх і внутрішніх робочих умов, пов'язаними з властивостями даного матеріалу. До факторів першої групи відносяться температура, тиск, швидкість руху і властивості середовища, особливості технологічного процесу, можливі домішки, атмосферна вологість і забруднення атмосфери. До другої групи факторів належать фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів. Найбільш важливими характеристиками механічних властивостей, при виборі матеріалів є, як відомо, межа міцності або тимчасовий опір σв, межа текучості σт, відносне подовження δ, відносне звуження ψ, модуль пружності при розтягуванні E (модуль поздовжньої пружності), коефіцієнт Пуассона μ, ударна в'язкість ан, повзучість. Знання зазначених факторів дозволяє конструктору розробляти надійне, технологічне обладнання.

Ключові слова


температура; тиск; механічні властивості; пластичність; межа плинності; ударна в'язкість; допустима напруга; повзучість; модуль пружності

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Eight items affect materials choices. P.Dillon – Te oiland Gas Gjbrnal. 1977. – 202 р.

Tovazhnyans'kyy L. L, DanilovY.B., Kahanov B.A., Perzev L.P., Hepel T.E., Konctrukzionnye mttaliheskie material b himiheskom I nefegazobom mahinostroenii Structural metal materials in chemical and mechanical engineering neftegazovom (Structural metal materials in chemical and mechanical engineering)- Textbook.: Pidryhnik NTY HPI. 2012. – 212 p.

Belinskyy A.L., Kristal M.M., Kytateladze C.M., Logbinov B.I., Hapiro M.B. Sistema bubora staley i splavov dla himiheskogo oborydovania (The choice of steels and alloys for chemical equipment)-Chemical and petroleum engineering 1984p. – No 8. – 24–29 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM