DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Аналіз граматичних можливостей науково-технічного перекладу

Anna Ageycheva, Olexandra Komarova

Анотація


Метою даного дослідження є виявлення основних граматичних труднощів при перекладі англомовних науково-технічних текстів українською мовою і пропозиція способів їх подолання. Граматичні труднощі перекладу згруповані в шість груп залежно від виду граматичних явищ, якими вони викликані. Порушена проблема граматичного буквалізму і його наслідків, що позначаються на якості перекладу. З метою подолання труднощів перекладу граматичного характеру запропоновано проведення ряду перекладацьких трансформацій, а саме: пермутації, субституция, додавання, опущення і комплексна трансформація. Дано обґрунтування необхідності трансформацій при перекладі з англійської мови на українську. У заключній частині статті зроблено висновок про те, що вміння і навички виконання перекладацьких трансформацій є істотним компонентом професійної компетенції перекладача, тому вироблення цих навичок і правильне вживання трансформацій при перекладі вимагають достатнього часу і уваги. Застосування трансформацій має бути направлено на адекватну передачу сенсу оригінального тексту з урахуванням норм мови перекладу.

Ключові слова


труднощі перекладу; функціональні характеристики; трансформації; пермутації; субституция; додавання; опущення; комплексна трансформація; змішана трансформація

Повний текст:

PDF

Посилання


English Scientific and Technical Translation. Navch. posіbnik. – Dnіpropetrovs'kij unіversitet іmenі Al'fredaNobelja. 2014. – 270 р.

Bіlous O.M. Teorіja perekladu : Kurs lekcіj: Navch. posіbnik / O.M. Bіlous, Kіrovogradskij derzh. ped. un-t іm. V. Vinnichenka. – Kіrovograd: RVC KDPU іm. V. Vinnichenka, 2002. – 116 р.

Grigorov V.B. Kak rabotat' s nauchnoj stat'ej : Posobie po angl. jaz. / V. Grigorov,. – M.: Vyssh. shk., 1991. – 201 р.

Zimomrja M.І. Pereklad: teorіja ta praktika : Navchal'no-metodichnij posіbnik/ M.І. Zimomrja, O.M. Bіlous. – Kіrovograd: Redakcіjno-vidavnichij centr KDPU іm. V. Vinnichenka, 2001. – 114 р.

Karaban V.І. Pereklad anglіjs'koї naukovoї і tehnіchnoї lіteraturi : Gramatichnі trudnoshhі, leksichnі, termіnologіchnі ta zhanrovo-stilіstichnі problemi. – 4-e vid., vipravlene. – Vіnnicja: Nova kniga, 2004. – 574 р.

Kovalenko A.Ja. Zagal'nij kurs naukovo-tehnіchnogo

perekladu. – K.: «Fіrma «Іnkos», 2002. – 317 р.

Kostіn Ja.A. Osoblivostі naukovo-tehnіchnogo tekstu ta trudnoshhі jogo perekladu // Mandrіvec', 2014. – irbis-nbuv.gov.ua.

Bіdnenko N.P., Bіrjukova M.S. English Scientific and Technical Translation. Navch. posіbnik. – Dnіpropetrovs'kij unіversitet іm. Al'freda Nobelja. 2014. – 270 р.

Bіlous O.M. Teorіja perekladu : Kurs lekcіj: Navch. posіbnik/ O.M. Bіlous; Kіrovogradskij derzh. ped. un-t іm. Volodimira Vinnichenka. – Kіrovograd: RVC KDPU іm. V. Vinnichenka, 2002. – 116 р.

Grigorov V.B. Kak rabotat' s nauchnoj stat'ej : Posobie po angl. jaz. / Vladimir Grigorov,. – M.: Vyssh. shk., 1991. – 201 р.

Zimomrja M.І. Pereklad: teorіja ta praktika : Navchal'no-metodichnij posіbnik / M.І. Zimomrja, O.M. Bіlous. – Kіrovograd: Redakcіjno-vidavnichij centr KDPU іm. V. Vinnichenka, 2001. – 114 р.

Karaban V.І. Pereklad anglіjs'koї naukovoї і tehnіchnoї lіteraturi : Gramatichnі trudnoshhі, leksichnі, termіnologіchnі ta zhanrovo-stilіstichnі problemi. – 4-e vid., vipravlene. – Vіnnicja: Nova kniga, 2004. – 574 р.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM