DOI: https://doi.org/10.20998/%x

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. ДЖУМАБАЄВА, С. ШАКУЛИЄВА, Р.Ф. СМОЛОВИК

Анотація


У статті розглянуті деякі шляхи підвищення ефективності роботи підприємства на базі одержання більшого прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства, рівня рентабель-ності його господарської діяльності. Розглянуто значення прибутку як найважливішого абсо-лютного показника ефективності господарської діяльності й рентабельності як відносного показника результатів його господарської діяльності. Проаналізовано пріоритетні шляхи ви-користання прибутку в умовах промислового підприємства не залежно від форм його влас-ності.


Ключові слова


прибуток, рентабельність, ефективність, фінансова стійкість, собіва-ртість, фінансові результати, реалізація продукції.

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM