№ 7 (2015)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Зміст

Статті

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МІКСУ
С.І. Бухкало
ЭКСТРАКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ШИРОКОЙ ФРАКЦИИ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ
Л.М. УЛЬЕВ, A. МААТОУК
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИДАЛЕННЯ ВОСКОПОДІБНИХ РЕЧОВИН ІЗ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
А.О. НЕТРЕБА, Ф.Ф. ГЛАДКИЙ, О.А. ЛИТВИНЕНКО, Г.В. САДОВНИЧИЙ, І.В. ЛЕВЧУК, В.А. КІЩЕНКО
ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ САХАРНОГО СОКА
Т.Г. БАБАК, И.Б. РЯБОВА, А.Н. ОРОБЕЙ
ЯЧМІННО-СОЛОДОВИЙ ЕКСТРАКТ – ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНГРЕДІЄНТ М'ЯКИХ МАРГАРИНІВ
Т.В. АРУТЮНЯН, В.К. ТИМЧЕНКО, О.М. ТРОЩЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ЦИКЛІЧНИХ АЗОТОВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
А.П. МЕЛЬНИК, В.Ю. ПАПЧЕНКО, Т.В. МАТВЄЄВА, С.О. КРАМАРЕВ, С.Г. МАЛІК
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО2-ЭКСТРАКТА ХМЕЛЯ В ПИВОВАРЕНИИ
П.А. НЕКРАСОВ, Л.А. ДАНИЛОВА, Т.А. БЕРЕЗКА, Д.И. ИВАНЕНКО
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СОАПСТОКІВ ПРИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЖИРІВ В СИСТЕМІ СЕЛЕКТИВНИХ РОЗЧИННИКІВ
П.Ф. ПЕТІК, І.П ПЕТІК
ОДЕРЖАННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ З СОАПСТОКУ ШЛЯХОМ РОЗКЛАДАННЯ МИЛА КАРБОНАТНОЮ КИСЛОТОЮ
С.М. МОЛЬЧЕНКО, І.М. ДЕМИДОВ, В.Є. ВЄДЬ
ВИКОРИСТАННЯ ЗАГУСНИКІВ НЕКРОХМАЛЬНОЇ ПРИРОДИ В РЕЦЕПТУРІ ЕМУЛЬСІЙНОГО ПРОДУКТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Л.В. КРИЧКОВСЬКА, В.В. АНАН’ЄВА
ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ АНТИОКСИДАНТІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ КОСМЕТИЧНОГО КРЕМУ
В.С. МАРЧЕНКО, Л.В. КРИЧКОВСЬКА, А.П. БЄЛІНСЬКА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ САХАРНОГО СОКА
Т.Г. БАБАК, А.В. ДЕМИРСКИЙ, И.Б. РЯБОВА, А.Н. ОРОБЕЙ
ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МІКСУ
С.І. БУХКАЛО, О.І. ОЛЬХОВСЬКА
ЕФІРНА ОЛІЯ NEPETA CATARIA ЯК ОСНОВА ВИРОБНИЦТВА НАТУРАЛЬНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Н.Е. ФРОЛОВА, М.В. КАРПУТІНА, Т.О. БЕРЕЗКА
РОЗРОБКА СУМІШЕЙ ОЛІЙ СТІЙКИХ ДО ОКИСНЕННЯ
Т.В. МАТВЄЄВА
ТЕПЛОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ГЕТЕРОАЗЕОТРОПНОЙ СМЕСИ ФУРФУРОЛ – ВОДА НА ДВУХ КОЛОННАХ
Т.Г. БАБАК, И.Б. РЯБОВА, А.В. РЕЗАНОВ
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІММОБІЛІЗАЦІЇ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ НА МІКРОЧАСТОЧКИ Fe3O4
В.С. ОМЕЛЬЧЕНКО
МАК – РЕНТАБЕЛЬНАЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРА
Л.Н. КУЗНЕЦОВА
СПОСОБИ ОТРИМАННЯ НАНОСОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ
М. АЛАЛІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛЬНОГО СКЛАДУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ
І.М. ДЕМИДОВ, Н.С. СИТНІК, В.С. МАЗАЄВА, В.Є. ВЕДЬ
ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АРОМАТИЗОВАНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ
О.О. ЛЮБАВІНА, А.О. ДЕМІДОВА, О.Ф. АКСЬОНОВА, Г.С. ПАПЕНКО
ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШВЕЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
А.О. АГЕЙЧЕВА
ПРОЦЕСИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧІХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
К.І. ЛЯШЕНКО, Р.Ф. СМОЛОВИК
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ
А. АБДУЛАЕВ, Б. МУХЕММЕДОВ, Р.Ф. СМОЛОВИК
АНАЛІЗ ДЕЯКИХ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. ДЖУМАБАЄВА, С. ШАКУЛИЄВА, Р.Ф. СМОЛОВИК
ЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. АННАМАММЕДОВ, А.В. ФАДЄЄВ