Анонси

Поточний номер

№ 2 (2023): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів
Опубліковано: 2023-12-22

Інноваційні технології й наукові розробки

Енерго- та ресурсозбереження як задачі та технології інновацій

Інноваційні заходи різного призначення

Переглянути всі випуски


Рубрики журналу:
 • Інноваційні технології й наукові розробки
 • Моделювання як інструмент інноваційного розвитку
 • Енерго- та ресурсозбереження як задачі та технології інновацій
 • Інноваційні заходи різного призначення у навчанні
 • Інноваційні заходи для оцінки виробництва склокристалічних матеріалів та покриття різного призначення
 • Інноваційні заходи для оцінки економічного стану підприємств
 • Інноваційні заходи різного призначення для комплексних проектів

Співзасновники:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".


Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Журнал "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Журнал "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів" включено дозовнішніх інформаційних систем, індексується Google Scholar; зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Починаючи з 2018 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998.

Офіційна абревіатура ІДНРС

Транслітерація назви журнала Innovacijni doslidzhennya u naukovy`x robotax studentiv

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів дотримується норм та правил, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE).

Напрямки взаємодії -

Індексація журналу:Обмінний фонд:Підтримуючи політику відкритого доступу, журнал входить до 8 міжнародних реферативних або наукометричних баз і каталогів:
 • бібліографічна база даних OCLC WorldCat (США)
 • пошукові системи CrossRef та Google Scholar
 • база даних серіальних видань Ulrich’s Periodicals Directory (США)
 • електронні бібліотеки The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ)
 • Electronic National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
 • Institutional Repository (eNTUKhPIIR) (Україна, Харків)
 • Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина)ДО УВАГИ АВТОРІВ:

Правила написання анотацій

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік


Мова видання: українська/російська, англійська


Головний редактор: Бухкало Світлана Іванівна , к.т.н., професор


Відповідальний секретар:Мірошніченко Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент


Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів


Телефони: +38 067 301-06-13, +380 66 517-30-82


E-mail: bis.khr@gmail.com